Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury Górna w Łodzi

Informacje o prowadzonych rejestrach

Struktura własnościowa

Ośrodek Kultury Górna jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Łódż – jednostka samorządu terytorialnego.