Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury Górna w Łodzi

Informacje o prowadzonych rejestrach

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Kultury Górna z siedzibą w Łodzi przy ul. Siedleckiej 1 zwany dalej „Zamawiającym”,  

na podstawie art. 71 kodeksu cywilnego,  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych sali widowiskowej, portierni i głównej klatki schodowej w budynku Zamawiającego, z terminem wykonania tych robót od dnia 19.08.2019 r. do dnia 15.10.2019 r.

 

Pliki do pobrana:


Opublikował: , Data: 2019-08-01 00:00