Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury Górna w Łodzi

Informacje o prowadzonych rejestrach

Majątek

Na podstawie Umowy Użyczenia Nr.GM.IX.04/02 przekazano w użytkowanie nieruchomość zabudowaną położoną w Łodzi przy ul. Siedleckiej 1 będącą własnością Gminy Łódź dla Ośrodka Kultury Górna.

Wartość brutto środków trwałych OKG na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 2 627 979, 98 PLN.