Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury Górna w Łodzi

Informacje o prowadzonych rejestrach

Organizacja

Dyrekcja:

Ośrodek Kultury Górna

ul. Siedlecka 1

93-138 Łódź

tel. 42 684 6 647

e-mail: sekretariat@gorna.pl

Dyrektor: Agata Dawidowicz, e-mail: a.dawidowicz@gorna.pl

Zastępca dyrektora: Marta Wybraniec, e-mail: m.wybraniec@gorna.pl

Komórki organizacyjne:

Dział Finansowo-Księgowy

tel.: 42 684 51 02, 42 684 66 47 wewn. 22

e-mail: ksiegowosc@gorna.pl

Główna Księgowa:  Beata Gajdowicz

Dział Administracyjno-Gospodarczy i Kadr

tel.: 42 684 51 02, 42 684 66 47 wewn. 25

tel. kom.: 501 180 589

sekretariat@gorna.pl

Kierownik – Agnieszka Wągrowska

Dział Usług Kulturalnych i Imprez

tel. 42 684 66 47 wewn. 28

tel. kom.: 501 180 652

animatorzy@gorna.pl

p.o. kierownika – Joanna Laskowska, e-mail: j.laskowska@gorna.pl

tel. kom.: 501 180 647

Strefa Kultury Otwartej
f
ilia na osiedlu Olechów

ul. Anny Jagiellonki 4 lok. 43

Kierownik – Joanna Laskowska, e-mail: strefa@gorna.pl

tel. kom.:  791 180 127

Dział Promocji
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Dorota Schreiber, e-mail: projekty@gorna.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail: iod@gorna.pl

tel. 42 684 6 647

Do pobrania:

Schemat organizacyjny Ośrodka Kultury Górna Regulamin organizacyjny Ośrodka Kultury Górna