Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury Górna w Łodzi

Informacje o prowadzonych rejestrach

Statut prawny

Ośrodek Kultury Górna działa na podstawie ustawy z dn.25X 1991r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. Z 1997r. Nr.110, poz.721 z późniejszymi zmianami/, statutu nadanego uchwałą Nr.LIV/1134/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dn.27 grudnia 2012r.

Akt utworzenia : Decyzja Nr.63/79 Naczelnika Dzielnicy ŁÓDŹ- Górna z 28 grudnia 1979r. O powołaniu Dzielnicowego Domu Kultury i utworzenia zakładu budżetowego.

Rejestr Instytucji Kultury 8/92.

Ośrodek posiada osobowość prawną.

Do pobrania:

Statut Ośrodka Kultury Górna