Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury Górna w Łodzi

Informacje o prowadzonych rejestrach

Zamówienia rozstrzygnięte

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I oraz o unieważnieniu postępowania dla części II i części III

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Ośrodek Kultury Górna w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Siedleckiej 1informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dotyczące remontu elewacji budynku Ośrodka Kultury Górna w Łodzi stanowiącego siedzibę Zamawiającego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Siedleckiej 1 w podziale na trzy części

za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę nr 2 złożoną przez P.U. „REMO-BUD” Andrzej Wawrzonek 91-718 Łódź, ul. Chryzantem 5 m.70

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pełna wersja dokumentu


Opublikował: , Data: 2014-04-29 00:00