Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Kultury Górna w Łodzi

Informacje o prowadzonych rejestrach

Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne nie umieszczone na stronie BIP OKG mogą być udostępnione na wniosek , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej /Dz.U.nr.112,poz.1198/.

Pobierz wniosek o udostępnienie informacji publicznej – plik

Informujemy, że Ośrodek Kultury Górna ma prawo do pobierania opłat z tytułu kosztów poniesionych w związku z udostępnieniem informacji, albo jeśli zaistnieje konieczność przekształcenia informacji we wskazaną we wniosku formę. Wypełniony wniosek należy przesłać pod adres:

Ośrodek Kultury Górna

ul.Siedlecka1

93-138 Łódź

z dopiskiem „Dostęp do informacji publicznej”